ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจิตอาสาพัฒนาเด็ก CFT

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายลำครอง ดวนใหญ่ สาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานเปิดอบรมจิตอาสาพัฒนาเด็ก CFT ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเครือข่ายในชุมชนอำเภอศรีรัตนะ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 13.30 น.ท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศรีรัตนะ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดบริเวณให้บริการผู้ป่วยและบริเวณรอบๆโรงพยาบาลศรีรัตนะ และยังได้รับความอนุเคราะ์จากนายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ ซึ่งได้นำรถดับเพลิงมาช่วยในการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


การอบรมครูศูนย์เด็กเล็ก ครูอนุบาล และครูชั้น ป.1 อำเภอศรีรัตนะ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 การอบรมครูศูนย์เด็กเล็ก ครูอนุบาล และครูชั้น ป.1 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารเอนกประสงค์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ นำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 7 เมษายน 2563 13.30 น. ท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคนใน รพ.ศรีรัตนะ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดบริเวณให้บริการผู้ป่วยและบริเวณรอบๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตัวเราและสังคม”


ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. - นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจจริต แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ หอประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ


5 ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. - นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ วัดเกียรติแก้วสามัคคี และถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอศรีรัตนะ


ขุนศรีทวิลักษ์เกมส์

ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาสาธารณสุขประจำปี 2562 โซน 3 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562


พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันปิยมหาราช

นายอนุสรณ์​ แสงกล้า​ นายอำเภอศรีรัตนะ​ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ วัดเกียรติ​แก้วสามัคคี อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


HA รุ่นที่ 2 โครงการประชุม Hospital Accreditation (HA)

ประชุม Hospital Accreditation (HA) รุ่น 2 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ


HA รุ่นที่ 1 โครงการประชุม Hospital Accreditation (HA)

นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุม Hospital Accreditation (HA) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ


กิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมรับ HA RE-ACCREDIT

ทีมสร้างสุขโรงพยาบาลศรีรัตนะ เดินขบวนทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับ HA RE-ACCREDIT ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้ทบทวน ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง ระบบงานหลักฯลฯ ของโรงพยาบาล


พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง​ ร.​ 9

นายอนุสรณ์​ แสงกล้า​ นายอำเภอศรีรัตนะ​ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของอำเภอศรีรัตนะ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล​ศรีรัตนะ​ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ


ลงวันที่
หัวข้อ
รายละเอียด
ลิงค์
รายการเอกสาร