โรงพยาบาลศรีรัตนะ

182 หมู่ 15 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240
TEL.045677014
FAX 045677140